Burt Township, PO Box 430, Grand Marais, MI 49839
t: (906) 494-2381 | f: (906) 494-2627